گوید ,نراقی ,سارتر

22آبان 1357 ملاقات دکترنراقی بامحمدرضاشاه:

شاه می گوید:..روشنفکران فرانسوی هم به ما علاقه ای ندارند.ژان پل سارتررا نگاه کنید او به دنبال تحریک گروهی اغتشاش گر درپاریس به گونه ای غیرعاقلانه صحبت هائی درباره موقعیت سیاسی ایران نموده است...

آیا آقای سارتر به اردوگاه اسرا دراتحادشوروی وکشورهای کمونیست ازقبیل کامبوج هم علاقه نشان می دهد!...سارتر وهمراهانش رژیم ها را فقط ازروی عینک ایدئولوژی  خودنگاه می کنند.

چرا به طورمثال ازوضعیت حقوق بشر درعربستان سعودی وخشونت ماموران امنیتی عراق که ما چیزهایی در مورد آن می دانیم هیچ نمی گویند؟

نراقی درپاسخ می گوید: سال1975 دریونسکو مشغول بودم رنه ماهو(سرپرست سابق یونسکو) مرابرای شام به خانه اش دعوت کرد.سارتر وسیمون دوبوار هم حضورداشتند. زمانی که مرا معرفی کرد،ساترگفت:،«براستی من پیامی برای شاه شما دارم.ظاهرا او ازاینکه فیلسوفی سرنشاس طی مصاحبه ای مطبوعاتی  به مسائل زندان وشکنجه درایران اشاره نموده تعجب کرده است لذا مایلم به ایشان گفته شود پرداختن به مسائل انسانهایی که درزندان هستند وشکنجه می شوند دقیقا همان کاری است که یک فیلسوف باید بکند.»

دکترنراقی در ادامه می گوید: قربان ...او اولین کسی بود که علیه سرنوشت محتوم کامبوج وویتنام قد علم کرد.... وی درادامه می گوید:شاید برای ملت ایران ارزش بالایی قائل هستند وبامشاهده افراط گریهای ساواک دراین سالهای اخیر آنهم درکنار تحولات بزرگ یکه خورده اند.

 درادامه درخصوص عراق وعربستان هم می گوید: به یک دلیل ساده قربان وآن اینکه این کشورها آن گونه که شما درموردایران اعلام کرده اید مدعی آن نیستند که می خواهند پنجمین قدرت نظامی جهان شوند ویا آنکه درسمت تمدن بزرگ بروند. ضمنا فراموش  نکنید که کشورما گذشته درخشانی دارد وازگنجینه های فرهنگی برخورداراست ....(ازکاخ شاه تازندان اوین ، احسان نراق، ترجمه سعید آذری، چاپ ششم ، موسسه فرهنگی رسا،ص66و67و68).

خاطرات نراقی ازجمله کتاب هایی است که برای آگاهی ازتاریخ معاصرایران خواندنی است. خواندن زندگی نامه ها وخاطرات ازجهات مختلف برایم جالب و شیرین است. باری خواستم برگی ازخاطراتی که خوانده بودم به اشتراک گذارم شاید وبه این امیدکه مفیدافتد.روشن است که بخشی ازتاریخ ملت ها وکشورها درلابه لای کتاب های خاطرات نهفته است.(تاریخ جنگ ها وانقلاب ها و....)بارها گفته ونوشته ویادآوری شده که، جوانان عزیز بدانند آینده ازآن ملتی است که باتاریخ مردم وجامعه خویش بیگانه نباشد.فعلا همین.

تابعد سربلند باشید وصبور وسلامت.

منبع اصلی مطلب : درجستجوی حقیقت
برچسب ها : گوید ,نراقی ,سارتر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : برگی از ملاقات نراقی با شاه: